Låt ls visa filrättigheter i oktal form

Jag har länge retat mig på att kommmandot ls i *nix inte kan visa filrättigheter i oktal form. Alltså såhär: 755, istället för såhär: drwxr-xr-x. Men det finns lösning, kör det här kommandot:

ls -l | awk '{k=0;for(i=0;i<=8;i++)k+=((substr($1,i+2,1)~/[rwx]/)*2^(8-i));if(k)printf("%0o ",k);print}'

För en mer permanent lösning kan du skriva in följande alias i din ~/.bashrc fil:

alias lo="ls -la --color | awk '{k=0;for(i=0;i<=8;i++)k+=((substr(\$1,i+2,1)~/[rwx]/)*2^(8-i));if(k)printf(\" %0o \",k);print}'"

För att få Bash att läsa in ändringen i filen måste du köra detta kommando:

exec bash 

Som synes har jag valt lo som alias, det är för att jag tycker det är logiskt (list octal). Det är också viktigt att det inte finns något annat kommando i systemet, som heter lo. Här är så de oktala siffrorna längst till vänster på bilden.

Oktalt i terminalen
Oktalt i terminalen

 

Share

Auto-montering av hårddiskenhet

För att en partition skall montera (mount) automatiskt när ett Linux system startar upp måste man mixtra lite med filen /etc/fstab, i det här fallet handlar det om en andra hårddisk (sdb) och första partitionen på den (sdb1).

Först måste man ta reda på partitionens unika ID (UUID), det gör jag med programmet blkid:

sudo blkid /dev/sdb1

Resultatet blir då detta:

/dev/sdb1: UUID="fecc8b77-8640-4840-90ed-994a557" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"

Observera att det handlar om ett unikt ID så det fungerar inte att använda just denna ID för din partition.

Nu öppnar jag filen /etc/fstab i min favorit text-editor (vim) och det måste jag göra som administratör (root):

sudo vim /etc/fstab

Jag lägger till denna rad:

UUID=fecc8b77-8640-4840-90ed-994a557 /media/sdb1 ext3 auto 0 2

Sedan skapar jag mappen /media/sdb1:

sudo mkdir /media/sdb1

Och den behöver rätt ägare- och grupp-rättigheter:

sudo chown root:plugdev /media/sdb1

Och nu kan jag montera:

sudo mount /media/sdb1/

Nästa gång jag startar om datorn kommer denna diskenhet att monteras automatiskt vilket är väldigt händigt för där kan jag förvara en massa grejer. Om vi nu tänker oss att jag skall förvara alla mina bilder där då kan jag göra så här:

Först skapar en mapp och det måste jag göra som administratör:

sudo mkdir /media/sdb1/bilder

sedan ändrar jag mappens ägare till mig (helgi)

sudo chown helgi /media/sdb1/bilder

och skapar en symbolisk länk till den i min hemkatalog:

ln -s /media/sdb1/bilder /home/helgi/

Ofta gör jag så att jag har alla mina dokument på en annan hårddisk som jag sedan länkar till på detta sätt. Man kan också använda en disk på liknande sätt för backup så att man alltid har en dublett av alla dokument.

Share