Auto-montering av hårddiskenhet

För att en partition skall montera (mount) automatiskt när ett Linux system startar upp måste man mixtra lite med filen /etc/fstab, i det här fallet handlar det om en andra hårddisk (sdb) och första partitionen på den (sdb1).

Först måste man ta reda på partitionens unika ID (UUID), det gör jag med programmet blkid:

sudo blkid /dev/sdb1

Resultatet blir då detta:

/dev/sdb1: UUID="fecc8b77-8640-4840-90ed-994a557" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"

Observera att det handlar om ett unikt ID så det fungerar inte att använda just denna ID för din partition.

Nu öppnar jag filen /etc/fstab i min favorit text-editor (vim) och det måste jag göra som administratör (root):

sudo vim /etc/fstab

Jag lägger till denna rad:

UUID=fecc8b77-8640-4840-90ed-994a557 /media/sdb1 ext3 auto 0 2

Sedan skapar jag mappen /media/sdb1:

sudo mkdir /media/sdb1

Och den behöver rätt ägare- och grupp-rättigheter:

sudo chown root:plugdev /media/sdb1

Och nu kan jag montera:

sudo mount /media/sdb1/

Nästa gång jag startar om datorn kommer denna diskenhet att monteras automatiskt vilket är väldigt händigt för där kan jag förvara en massa grejer. Om vi nu tänker oss att jag skall förvara alla mina bilder där då kan jag göra så här:

Först skapar en mapp och det måste jag göra som administratör:

sudo mkdir /media/sdb1/bilder

sedan ändrar jag mappens ägare till mig (helgi)

sudo chown helgi /media/sdb1/bilder

och skapar en symbolisk länk till den i min hemkatalog:

ln -s /media/sdb1/bilder /home/helgi/

Ofta gör jag så att jag har alla mina dokument på en annan hårddisk som jag sedan länkar till på detta sätt. Man kan också använda en disk på liknande sätt för backup så att man alltid har en dublett av alla dokument.

Share