Ta bort dubletter med fdupes

Jag är nog inte ensam om att ibland ha problem med alldeles för många dubletter av filer liggande lite varstans i ett antal kataloger och underkataloger i mina datorer, att manuellt försöka reda ut och rensa bort dubletter är inte roligt.

fdupes är ett fantastiskt litet OpenSource (MIT licens) program som skapats av Adrian Lopez. Programmet finns för Linux och Mac OS X (macports.org).

fdupes körs i terminal och hittar dubletter genom att jämföra filernas storlek och md5-signatur (hash)*. Man kör helt enkelt fdupes genom att ge den sökvägen till en katalog och med flaggan -r söker den rekursivt (vilket betyder sökning i en angiven katalog inklusive dess underkataloger) och spar resultaten i en textfil.

Med detta kommando gör fdupes en rekursiv sökning i katalogen tmp och skriver resultatet till filen dubletter.txt:

$ fdupes -r ~/tmp > dubletter.txt

Använder man flaggan -d frågar fdupes dig fil för fil om du vill ta bort dubbletten, men om du har väldigt många filer och vill ta bort dem i din egen takt då är det smidigare med en textfil som visar alla sökresultaten först.
Delete-funktionen -d är användbar om du vill göra en sökning i en mapp med ett mindre antal filer.

* MD5 –Message-Digest algorithm 5– är en kryptografisk hashfunktion som skapar en 128 bitar stor kontrollsumma av valfri data. (Källa: wikipedia.org)

fdupes hemsida
Adrian Lopez hemsida
macports.org

Share