Låt ls visa filrättigheter i oktal form

Jag har länge retat mig på att kommmandot ls i *nix inte kan visa filrättigheter i oktal form. Alltså såhär: 755, istället för såhär: drwxr-xr-x. Men det finns lösning, kör det här kommandot:

ls -l | awk '{k=0;for(i=0;i<=8;i++)k+=((substr($1,i+2,1)~/[rwx]/)*2^(8-i));if(k)printf("%0o ",k);print}'

För en mer permanent lösning kan du skriva in följande alias i din ~/.bashrc fil:

alias lo="ls -la --color | awk '{k=0;for(i=0;i<=8;i++)k+=((substr(\$1,i+2,1)~/[rwx]/)*2^(8-i));if(k)printf(\" %0o \",k);print}'"

För att få Bash att läsa in ändringen i filen måste du köra detta kommando:

exec bash 

Som synes har jag valt lo som alias, det är för att jag tycker det är logiskt (list octal). Det är också viktigt att det inte finns något annat kommando i systemet, som heter lo. Här är så de oktala siffrorna längst till vänster på bilden.

Oktalt i terminalen
Oktalt i terminalen

 

Share

gVim och blinkande markör

Jag är en hängiven beundrare av textprogrammet Vim, världens coolaste text-editor (fast vissa påstår att monstret Emacs är coolare, se mer om detta på Editor War på Wikipedia.org). För dem som inte vet så är Vim ett textprogram som man kör i konsoll-läge eller i terminal och gVim är samma program fast med ett grafiskt gränssnitt.

Det finns en sak jag absolut inte tycker om när det gäller gVim och det är att som standard är den konfigurerad så att den stora feta markören blinkar. Jag klarar inte av den sortens blinkande, och jag tror inte att det är så nyttigt heller att utsättas för det samtidigt som man försöker koncentrera sig på att arbeta med text eller kod. Det skulle inte förvåna mig om det rent av kan framkalla epilepsi.

I vilket fall, för att slippa blinkandet skriver man in följande rad i filen .gvimrc som skall finnas i hemkatalogen (om inte den finns där får man skapa den):

:set gcr=a:blinkon0

Alltså skall blinkon vara noll. Ahhh… vilken fröjd att slippa blinkandet 🙂

gVim slutar blinka

Vim finns för Linux, Mac OS X, Unix och Windows.

Läs mer om Vim på Wikipedia.org
eller på programmets hemsida Vim.org

Share

Ta bort dubletter med fdupes

Jag är nog inte ensam om att ibland ha problem med alldeles för många dubletter av filer liggande lite varstans i ett antal kataloger och underkataloger i mina datorer, att manuellt försöka reda ut och rensa bort dubletter är inte roligt.

fdupes är ett fantastiskt litet OpenSource (MIT licens) program som skapats av Adrian Lopez. Programmet finns för Linux och Mac OS X (macports.org).

fdupes körs i terminal och hittar dubletter genom att jämföra filernas storlek och md5-signatur (hash)*. Man kör helt enkelt fdupes genom att ge den sökvägen till en katalog och med flaggan -r söker den rekursivt (vilket betyder sökning i en angiven katalog inklusive dess underkataloger) och spar resultaten i en textfil.

Med detta kommando gör fdupes en rekursiv sökning i katalogen tmp och skriver resultatet till filen dubletter.txt:

$ fdupes -r ~/tmp > dubletter.txt

Använder man flaggan -d frågar fdupes dig fil för fil om du vill ta bort dubbletten, men om du har väldigt många filer och vill ta bort dem i din egen takt då är det smidigare med en textfil som visar alla sökresultaten först.
Delete-funktionen -d är användbar om du vill göra en sökning i en mapp med ett mindre antal filer.

* MD5 –Message-Digest algorithm 5– är en kryptografisk hashfunktion som skapar en 128 bitar stor kontrollsumma av valfri data. (Källa: wikipedia.org)

fdupes hemsida
Adrian Lopez hemsida
macports.org

Share